Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
285 postów 1430 komentarzy

nieznośna lekkość smoleńskiego bytu

CyprianPolak - Mane tekel fares/ Smolensk is it false flag/ fuck NWO

Łamanie Konwencji dot. niepełnosprawnych -M. Jasińska

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Łamanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na przykładzie Małgorzaty Jasińskiej

Pełny tytuł w leadzie  (nie mieści się)
  
 
 
Ten post nie będzie dla czytelników Neonu 24, tej węższej grupy, która zechciała wchodzić na kolejne posty dotyczące pani Jasińskiej, niczym nowym. Umieściłem go jednak na Salonie 24 zakładając, że jest tam więcej "europejskich" czytelników, wejść może jakiś poseł czy dziennikarz, którzy mają tam swoje blogi, czy inna postać publiczna. Więc niejako specjalnie dla tego portalu.
 
Jednakże wszystkie materiały na temat pani Jasińskiej zamieszczam oprócz Salonu 24 na swoim blogu Cymes Mordor. Każdy z nich jest, albo jeśli w danej chwili jeszcze nie ma to będzie, na tych trzech blogach.
 
Zaznaczę jeszcze, że trzy, albo cztery z nich były wyróżniane przed Administrację Neonu na stronie, a jeden wisiał na tzw. jedynce, za co dziękuję.
 
Artykuł :
 
zamieściła Wolna Polska, dzięki przesłanym przeze mnie linkom. Z tego co zauważyłem, poświęcili Pani Jasińskiej jeszcze dwa materiały, jeden jej autorstwa, świeżo po eksmisji, i drugi w którym nawiązywali do tego przy okazji innego postu. I jeszcze wspomniane w innym miejscu.To to na co trafiłem. Małgorzata Jasinska współpracowała z nimi, stąd też nie jest im obojętna.
 
Linkowany wpis zamieściłem też w komentarzu na stronie M. Jasińskiej aby mogli zapoznać się z artykułem jej właśni czytelnicy:
 
 
 
 
Artykuły na ten temat:
 
 
 

  W dniu 6 września 2012 r.

Prezydent Bronisław Komorowski złoży(ł) podpis na dokumencie ratyfikacyjnym Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Konwencja to akt prawny, który w sposób kompleksowy odnosi się do praw osób niepełnosprawnych. – Jego istotą jest zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw i podstawowych wolności człowieka wszystkim osobom niepełnosprawnym na równi z innymi.

Ratyfikacja Konwencji spowoduje, że wymienione w niej zasady, takie jak poszanowanie godności, autonomii i odmienności osób niepełnosprawnych, niedyskryminacja, pełny udział w życiu społecznym, równość szans i dostępność uzyskiwana głównie dzięki uniwersalnemu projektowaniu, będą uwzględniane przy wytyczaniu kierunków polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych i określaniu środków jej realizacji.

Istotnym pozytywnym skutkiem ratyfikacji Konwencji będzie doskonalenie i lepsze wdrażanie przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz utrwalenie w społecznej świadomości praw osób niepełnosprawnych. Zmiana postaw społecznych może zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp i obecność we wszystkich obszarach społecznego funkcjonowania, w tym zwłaszcza w życiu politycznym, rynku pracy, edukacji, kulturze, czy wypoczynku.
Wykonywanie Konwencji będzie powierzone ministerstwom i instytucjom, odpowiednio do ich kompetencji. Część zadań, w zakresie i formach określonych w ustawach, wykonywana będzie przez jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, w ramach ich kompetencji i zadań.

Za koordynację wykonywania Konwencji odpowiadać będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej, działający jako punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 33 ust. 1 Konwencji.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na art. 28 Konwencji j.n.

[…] Art. 28. Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna

. Państwa-Strony uznają prawa osób niepełnosprawnych i ich rodzin do adekwatnych warunków życia, w tym należytego pożywienia, odzieży, mieszkania i do stałej poprawy warunków życia oraz podejmą odpowiednie kroki, aby zagwarantować i promować egzekwowanie tych praw bez dyskryminacji z powodu niepełnosprawności.

2. Państwa-Strony uznają prawa osób niepełnosprawnych do ochrony socjalnej oraz korzystania z tego prawa bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz podejmą odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć i promować egzekwowanie tych praw, w tym kroki mające na celu:

(a) zagwarantowanie równego dostępu osób niepełnosprawnych do czystej wody oraz stosownych i dostępnych finansowo usług, urządzeń oraz innych form pomocy zaspokajających szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych;

(b) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym, a w szczególności kobietom i dziewczętom niepełnosprawnym oraz osobom starszym dostępu do programów ochrony socjalnej i programów, których celem jest ograniczanie ubóstwa;

(c) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom żyjącym w warunkach ubóstwa dostępu do pomocy rządowej obejmującej koszty ponoszone w związku z niepełnosprawnością, w tym do stosownych szkoleń, poradnictwa, pomocy finansowej oraz opieki zastępczej;

(d) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym dostępu do programów mieszkalnictwa publicznego;

(e) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń i programów emerytalnych.
———————————————————
Komentarz

Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna. – Jednym z podstawowym praw człowieka w ramach podstawowych wolności ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych jest prawo do ochrony socjalnej
Art. 28 Konwencji zapewnia osobom niepełnosprawnym właśnie to prawa.
Zgodnie z komentowanym przepisem państwa, które podpisały i ratyfikowały Konwencję, uznają prawa osób niepełnosprawnych i ich rodzin do godnych warunków życia, a w szczególności osoby te mają prawo do zagwarantowania najbardziej potrzebnych z punktu widzenia funkcjonowania osoby warunków życia, np. wyżywienie, mieszkanie, ubrania.
Osobom niepełnosprawnym, tak samo jak wszystkim, należy zagwarantować równy, pod względem finansowym, dostęp do różnego rodzaju usług, urządzeń oraz innych form pomocy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto osoby niepełnosprawne i ich rodziny mają prawo do stałej poprawy warunków życia.

Jednocześnie państwa zobowiązały się do zagwarantowania i ochrony tych praw w stosunku do wszystkich osób. Z powodu niepełnosprawności nie wolno dyskryminować w tym zakresie.
Państwa zobowiązały się zagwarantować osobom niepełnosprawnym, a w szczególności niepełnosprawnym kobietom i dziewczętom oraz osobom starszym, równy dostęp do programów ochrony socjalnej oraz programów ograniczających ubóstwo.

Ponadto, w przypadku osób niepełnosprawnych i ich rodzin żyjących w warunkach ubóstwa, należy im zagwarantować dostęp do pomocy rządowej, której celem jest ograniczanie ubóstwa.
Pomoc rządowa ma na celu zmniejszanie kosztów związanych z niepełnosprawnością, w szczególności dla osób niepełnosprawnych żyjących w ubóstwie. Przede wszystkim należy zagwarantować dostęp do szkoleń, poradnictwa, pomocy finansowej oraz opieki zastępczej.
Bardzo istotnym problemem dotyczącym wszystkich obywateli jest problem polityki mieszkaniowej.
Państwa zobowiązały się zagwarantować osobom niepełnosprawnym dostęp do programów mieszkalnictwa publicznego.

 

Wszystkie te prawa są, jeśli chodzi o Małgorzatę Jasiń ską, z premedytacją łamane.

KOMENTARZE

 • @
  Ale przecież celem pomocy państwowej nie jest wyciąganie ludzi z biedy a wręcz przeciwnie.
  Celem pomocy państwowej jest uzależnianie ludzi od tej pomocy i walka o głosy wyborcze.
  Im więcej uzależnionych tym więcej głosów.

  Niepełnosprawni nie są grupą zbyt ważną jeśli chodzi o ten cel, bo po pierwsze nie jest ich zbyt wielu a więc i głosów mało.
  Po drugie jest ich mniej więcej tylu ilu jest. Nie da się z pełnosprawnego zrobić niepełnosprawnego.
  Niepełnosprawny skoro nie może pracować, to i tak jest uzależniony od pomocy. Dawanie pomocy może go wyciągać z biedy ale bardziej go od pomocy nie uzależni. A czasem przeciwnie, mogłoby go nieco uniezależnić.

  Łakomym kąskiem są natomiast ludzie, którzy mogliby z powodzeniem pracować i zarabiać, ale nie za bardzo im się chce.
  Tą grupę można powiększać dając zasiłki, dopłaty, zapomogi. Można ich uzależniać od pomocy.
  To są potencjalni dostarczyciele głosów.
  Jakby taki chciał zacząć coś robić, to się go zdusi podatkami a jak nie chce to się go uzależni od zasiłków, dopłat, tanich kredytów, dotacji...

  Wyciąganie ludzi z biedy nie jest opłacalne. Bo się taki wyciągnie, zacznie pracować i jeszcze gotów zagłosować na tych, co mu obiecają niższe, prostsze podatki i zniesienie ograniczeń w działalności.

  Opłacalne dla urzędnika jest wciąganie ludzi w biedę a później kupowanie ich głosów za parę groszy zasiłku.
 • @imran 21:32:33
  Ano tak. Pozdrawiam.
 • @imran 21:32:33
  Ja się jednak zastanawiam nad tym dlaczego,skoro Pan mógł dać 400 złotych 99, 9 procent z tych co się stykają z apelem, czy tu czy na macierzystej stronie autorki, czy na bardzo poczytnej Wolnej Polsce - niektóre artykuły koło 100tys.wejść) nie chce dać jednorazowo choć te 10 złotych, albo pomóc inaczej, wysłać coś z tych rzeczy do jakiejś instytucji,
  Zadzwonić do takich czy innych władz Sosnowca.

  Ludzie nieraz pragną się wyżyć, także ci internetowi patrioci i robią to zwykle na otoczeniu swoim, (pomijam internet).
  Nie lepiej już zadzwonić do takiego Chęcińskiego i Haładusa i powiedzieć mu parę słów. A jak jużsię boi ze swego numeru to ukryć, czy z budki, albo kupić za złotych numer.

  Ale z takim czymś nawet internetowi patrioci mają problem, chwycić za telefon. Pamiętam jak podczas obrad Knesetu w Krakowie zachęcałem pod swoim wpisem gdzie było blisko 100 komentarzy i 100 poleceń na fb aby dzwonić do instytucji w Krakowie, wojska, policji z informacjami, że ochraniają i legalizują bezprawne działanie. Ja to też zrobiłem , oprócz wpisu który na ten temat był wtedy najpopularniejszy w sieci po wypowiedziach Brauna i Michalkiewicza.
  Nikt jednak mi się nie "zameldował" że to zrobił, ani w komentarzu,ani na poczcie, ani w mailu.
  Więc to wszystko wygląda podobnie.

  Ludzie wchodzą i codziennie miesiącami mogą dyskutować - co się dzieje na Ukrainie - i przejmować losami gnębionych małorosjan i jakoś nie tracą na to ochoty, a gdy zagrożone jest życie wartościowej Polki , to nawet nie mają ochoty wejśc aby choć frekwencją okazać solidarność gdy taki Haładus , czy inny antypolak spojrzy na taką stronę.

  Zawsze myślałem, że to jakaś elita - ludzie zajmujący się sprawami o których nie powie się w żądnym większym medium.

  Ale ja lubię wiedzieć z kim mam do czynienia. Od lupmaspod budki z piwem niczego nie oczekuję i dlatego wolę takiego od internetowego patrioty omawiającego pomijane gdzie indziej sprawy, bo od niego niczego nie oczekuję. On nie zawodzi i w ten sposób nie przeszkadza.

  Od fałszywych przyjaciół zachowaj mniej Panie, z wrogami sobie poradzę/

  Pozdrawiam
  Z ukłonem
 • @CyprianPolak 23:19:46
  Kiedy żydowski okupant na terytorium POLSKI chce uśmiercić POLAKA, to jest pewne, że raczej nikt się nie wychyli i nie pomoże POLAKOWI, bez względu na to, o jaką pomoc by chodziło, czyli że raczej nikt się nie przeciwstawi POLACY/żydzi mordowaniu POLAKA/ów przez żydków. Tak jest i w tym przypadku.
  Z tego, co napisała Pani Małgosia w liście, jest oczywiste, że żydowscy oprawcy Pani Małgosi kombinują, aby wejść na konta, które Ona podaje do wnoszenia wpłat.
  Jestem przekonana, że gdyby pojawiła się jakaś istotna kwota na koncie, to natychmiast zostaną poinformowani o tym oprawcy żydowscy (żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI), aby wydać jak najszybciej dyspozycję zablokowania konta Pani Małgosi. O tym też trzeba pomyśleć. Bo inaczej darmowy trud.
  Tak działa żydowski okupant na terytorium POLSKI, w celu eksterminacji POLSKICH PATRIOTÓW, lub nawet tylko POLAKÓW (rdzennych), niczego nieświadomych (że żyją pod żydowską okupacją) Przykład: Żydowski okupant (PiS) przekazuje praktycznie bezzwrotnie (czyli kradnie POLSCE) na rzecz żydowskiego okupanta Ukrainy - 4 mld zł z POLSKIEGO SKARBU PAŃSTWA hojną kosmatą łapską, a nie interesuje się, że w tym samym czasie umierają rdzenni POLACY z: głodu, zimna, wycieńczenia, którzy z samego założenia talmudycznych żydków, przeznaczeni są na śmierć, przez żydków okupujących terytorium POLSKI.
 • @CyprianPolak 23:19:46
  ludzie zachowują się stadnie.
  Myślę, że pomogło by gdyby Pani Małgorzata mogła jakoś zorganizować na swoim blogu pasek z imionami tych, którzy wpłacili. Napisać, że prosi o jakiekolwiek wpłaty na wsparcie jej działalności blogerskiej i podawanie w tytule wpłaty imienia. Wszystkie wpłaty w danym miesiącu będą wyszczególnione.
  Gdyby było widać, że np. 10 osób wpłaciło po kilka zł. to następnym byłoby łatwiej się zdecydować. Zawsze trudno jest być pierwszym.
 • Co ja zrobiłam, w ramach pomocy/solidarności dla/z Małgosi/ą Jasińsk/iej/ą
  Ktoś na Neonie pod potrzeby Małgosi Jasińskiej przysłał mi e-mail'a do Zbigniewa Stonogi.

  Krystyna Trzcinska
  Do xxxxxx@zstonoga.pl sty 18 o godz. 11:20 PM

  Tytuł e-mail'a: System przeznaczył POLSKA Patriotkę, blogerkę - Małgosię Jasińską na śmierć (i dalej w tytule podane są dwa konta Małgosi)

  Witam, Panie Zbigniewie.

  My się nie znamy.
  Ale, jeśli ma Pan jakieś możliwości finansowe lub w jakiejkolwiek innej formie, zechce Pan włączyć się do pomocy blogerce - Małgosi Jasińskiej, to pozwoliłam sobie przesłać Panu linka z informacją o Niej, gdyż system chce Ją uśmiercić:

  Łamanie Konwencji dot. niepełnosprawnych - M. Jasińska http://cyprianpolak.neon24.pl/post/129023,lamanie-konwencji-dot-niepelnosprawnych-m-jasinska

  Kontakt z Małgosią Jasińską
  https://forumemjot.wordpress.com/29593-2/
 • @imran 07:34:18 rzuciłeś bardzo dobrą myśl.
  Nie wiem, czy to ma być pasek, może być aktualizowana lista imienna z kwotami wpłat i datą. Najważniejsze jest jednak, aby Pani Małgosia, każdą kwotę jaka wpłynie na konto, natychmiast odbierała. Żeby nie kumulowała ewentualnych wpłat na koncie, z uwagi na to, co wyżej napisałam (okupant żydowski w POLSCE zamierza zablokować konta Pani Małgosi). Można będzie tylko wpłacać na konto, odebrać Pani Małgosia już nie będzie mogła z konta.
 • @imran 07:34:18
  Nie tak dawno były wymieniane jeszcze wszystkie wpłaty na blogu p. Jasińskiej, choć jej to odradzano. Niedawno z tego zrezygnowała. Co ja osobiście uznałem za rzecz raczej dobrą. Mogą jej odebrać zasiłek, mogli.
 • @Krystyna Trzcińska 09:00:51
  Co do nie trzymania konta pełnego to na pewno w tej sytuacji.
  Jak przeczytałem to info w liście to mimo wszystko zamrugałem oczami.

  Napiszę o tym w mailu ,jak otrzymam odpowiedź, bo ktoś chce się z nią skontaktować, kto nakręci program, choćby tylko z jej głosem, telefonicznie.
 • @ Imran, Krystyna Trzcińska
  Chce to nagłośnić dość popularny kanał na youtube ze stroną też.
  Dotarło też info do uczciwego posła ze Śląskiego wysłane przez znajomą mu osobę. Prowadzi i zaczyna jednak wiele nowych spraw, ten poseł. Nie wiadomo czy da radę.
 • @CyprianPolak 15:43:23
  Witam
  Rok temu napisałem do pani Jasinskiej z możliwością pomocy
  i propozycja przysłanie elektrycznego wózka ..!!
  Dostało mi sie br.ostro....na mailu!!!
  Do dzisiaj nie mogę ochłonąć.
  Pomocy nie przyjęła,co mnie br.zdziwiło.pozdr.serd.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY